Viktiga satsningar på svenskt fritidsfiske och fisketurism redovisas i årsrapport

Admin

Pressmeddelande:

Jordbruksverkets rapport Så utvecklar vi svenskt fritidsfiske och fisketurism följer utvecklingen mot den nationella fritidsfiskestrategins mål om utövande och tillgänglighet. Det har hänt mycket på området de senaste åren och många spännande projekt och initiativ redovisas i årsrapporten.

I strategins vision står bland annat att vi år 2020 ska ha fortsatt stort intresse för fritidsfiske med mycket god tillgänglighet i såväl stadsnära miljöer som på landsbygden. En viktig roll för myndigheterna är därför att vara pådrivande, stödjande och samlande i arbetet med utövande och tillgänglighet på fritidsfiskets och fisketurismens område.

Att det stora intresset för fritidsfiske är fortsatt stort och utvecklas är viktigt ur flera perspektiv, inte minst med beaktande av våra allt mer stillasittande vanor. Initiativ som syftar till att öka intresset hos kvinnor, barn och ungdomar är särskilt viktiga eftersom kvinnor är underrepresenterade i fritidsfisket och eftersom de fritidsvanor som barn och ungdomar får i unga år ofta behålls långt upp i åldrarna.

Fritidsfiskets popularitet bygger i stor utsträckning på att det är enkelt att ta reda på när, var och hur man får fiska. Det ska vara enkelt att ge sig ut och fiska i såväl stadsnära miljö som på landsbygden. Det ska också vara enkelt att hitta information om upplevelseföretag och guider på fritidsfiskets område. Allt detta ökar tillgängligheten vilket i sin tur främjar intresset.

– Jordbruksverkets uppfattning är att det finns mycket goda förutsättningar för ett utvecklat fritidsfiske och fisketurism, vilket delvis beror på ett stort fritidsfiskeintresse hos barn och unga, men även på den goda tillgängligheten till fiskeupplevelser och information om fiskemöjligheter, fiskekort och fiskeregler. Det har hänt mycket på området de senaste åren och många av de spännande projekt och initiativ som syftar till ökat utövande och tillgänglighet redovisas i årsrapporten, säger Daniel Melin som är fritidsfiskesamordnare på Jordbruksverket och ansvarar för årsrapporten.

Goda exempel från årsrapporten

  • Sportfiskarnas tog under 2018 ut 37 000 barn på fiske och friluftsliv, vilket är en historisk rekordsiffra. Projektet Klassdraget nådde 100 000 aktiverade barn sedan projektstarten. I satsningen Skolbäcken har 5 000 skolbarn från 20 kommuner fått följa med på en dag vid ett vattendrag med praktisk fiskevård i fokus. Genom integrationssatsningen Fiska! fick uppemot 2 500 personer delta i fiskeaktiviteter.
  • Sveriges Fiskevattenägareförbunds medlemmar upplåter ett stort antal sjöar och vattendrag för fritidsfiske. 329 medlemsföreningar hade vid årsskiftet digital försäljning av fiskekort via förbundets samarbetspartner iFiske, vilket bidrar till såväl ökat utövande som tillgänglighet

– Med årsrapporten för 2018 vill vi visa på goda exempel på projekt och initiativ för ökat utövande och tillgänglighet som främjar fritidsfisket och fisketurismen. Vi vill tacka alla myndigheter och organisationer som har bidragit till rapporten och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, avslutar Daniel Melin.

Jordbruksverket på Sportfiskemässan
Årsrapporten offentliggörs den 29 mars på Sportfiskemässan i Jönköping där Jordbruksverket finns i monter C:592 tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen.

Här kan du läsa årsrapporten.

 

Related Article

Alla Artiklar

Icross 3000 & 1

Vattnet är alltid grönare (bättre) p …

  • Admin
  • 0
  • 0