Tonfiskmärkningsprojekt en riktig succe

Admin

Det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten är nu avslutat med ett mycket lyckat resultat. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak – 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-250 kilo, bär nu på satellitsändare som under 12 månader kommer att samla in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

– Projektet är oerhört lyckat. De märkta fiskarna kommer att bidra med information om vandringsmönster och genetik som är fundamental för den framtida förvaltningen av blåfenad tonfisk. Bestånden har växt till sig de senaste åren och chanserna att vi ska kunna se tonfisk i skandinaviska vatten framöver är goda, säger Andreas Sundelöf, forskare vid institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), som lett den svenska delen av projektet.

Märkningsprojektet är det första i sitt slag i Skandinavien. Om ett år kommer de avancerade sändarna att släppa från fiskarna och leverera ovärderlig information om på vilken plats och vilket djup de märkta fiskarna har varit sedan de blev märkta.

För varje märkt tonfisk har dessutom DNA-prov samlats in. Proverna kommer att visa varifrån våra nordliga tonfiskar kommer: från det bestånd som leker i Medelhavet eller från det bestånd som leker i Mexikanska golfen. Hur fiskarna blandar sig här i Skandinavien på utbredningens gräns vet ingen ännu, men informationen är viktig för den framtida förvaltningen eftersom bestånden i dag förvaltas separat.

Märkningarna genomfördes i september, i Sverige i huvudsak utanför Måseskär på västkusten. Fisket skedde från specialutrustade sportfiskebåtar med erfarna sportfiskare, som stöttades av en båt som transporterade märkare och forskare mellan de fiskande båtarna. De 14 lyckade märkningarna är ett resultat av nio fiskedagar, 113 båtdagar, 476 persondagar och över 3000 kroktimmar.

Det svenska fisket skedde i samarbete med Sportfiskarna som har bistått med projektkoordinering samt organisering av flottan med frivilliga sportfiskebåtar.

– Det har krävt mycket arbete med att koordinera våra sportfiskebåtar under de nio fiskedagarna, men resultatet är fantastiskt! En kombination av kompetenta sportfiskare och ovanligt fint septemberväder har gjort att vi har kunnat hantera och märka tonfiskarna under bästa möjliga förhållanden för både fisk och märkningspersonal, säger Sportfiskarnas fiskevårdschef Markus Lundgren.

Projektet har fått dispens för ett skonsamt fiske med sportfiskeutrustning för den annars fredade blåfenade tonfisken.

Märkningsprojektet har skett på danskt och svenskt vatten i regi av DTU Aqua, SLU Aqua och WWF, med stöd av ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas). Märkningen har utförts av en internationell märkningsexpert från det spanska forskningsinstitutet Azti-Tecnalia.

– Den lyckade märkningen av blåfenad tonfisk i Västerhavet ger nu en möjlighet att få ökad kunskap om dessa havens giganter som kan bidra till en långsiktigt hållbar förvaltning av bestånden framöver. Mer information om vad som sker i våra hav och varför är nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden och nyttjandet av havets resurser, säger Inger Näslund, havsexpert på Världsnaturfonden WWF.

Related Article

Alla Artiklar

Icross 3000 & 1

Vattnet är alltid grönare (bättre) p …

  • Admin
  • 0
  • 0