Foto: Bengt Olsson

Sportfiskarnas nya generalsekreterare

Admin

-Sportfiskarna spelar idag en avgörande roll för vattenmiljöarbetet i Sverige. Förbundet har vuxit starkt under 15 års tid, det blir en spännande utmaning att leda och fortsatt utveckla förbundet, kommenterar Sten Frohm som tillträder som ny generalsekreterare.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har sedan 1919 arbetat för att det ska finnas ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. Sportfiske är en av Sveriges viktigaste fritidsaktiviteter med två miljoner utövare som varje år lägger mer än fem miljarder kronor på sitt fiske. Sportfiskarna organiserar närmare 60 000 sportfiskare och har drygt 45 anställda. Sten Frohm tillträder som förbundets högste tjänsteman 15 mars.

Sten Frohm har en bred bakgrund från forskning och erfarenhet från chefspositioner inom skogsnäringen, bland annat på Södra skogsägarna, LRF och Skogforsk. Sten har lång erfarenhet av medlemsstyrda organisationer och satt i krisledningen på Södra skogsägarna under stormen Gudrun 2005 när tre årsavverkningar blåste ner under en natt. Att kombinera brukande och miljövård på ett balanserat och kunskapsbaserat sätt har varit en röd tråd i Stens liv, efter en Jägmästarutbildning på SLU arbetade han 12 år som forskare och projektledare på Skogforsk.

-Jag tror att jag kan bidra med mitt intresse för miljö, människor och ledarskap och mina långa erfarenheter av arbete i medlemsstyrda organisationer. Mitt breda kontaktnät inom de gröna näringarna och mot myndigheter och politiker kommer att stärka Sportfiskarnas arbete, kommenterar Sten.

-Vi har en tydlig ambition att växa både i inflytande över fiskeripolitiken och vattenvårdsarbetet och vad gäller sportfiskenäringens expansion och antalet utövande sportfiskare. Vi är övertygade om att Sten Frohm blir en stark ledare i det arbete, kommenterar förbundsordförande Joakim Ollén utnämningen.

Sportfiskarnas nye generalsekreterare bor i Stockholm med två tonårssöner. Han ägnar fritiden åt friluftsliv i olika former, förutom fiske, även jakt och skidåkning på Vasaloppsnivå. Sten flugfiskar bland annat efter öring och harr i svenska fjällen men gillar även gös- och gäddfiske på hemmaplan och torsk- och hälleflundrafiske i Norge.

Sportfiskarnas nya ledning
Sten Frohm tillträder som generalsekreterare på Sportfiskarna 15 mars. Han kommer vid sin sida att ha två biträdande generalsekreterare med mångårig erfarenhet av Sportfiskarnas verksamhet, Anders Karlsson och Joel Norlin. Anders Karlsson har under många år arbetat med fiskeförvaltning och fiskevård och har de senaste två åren framgångsrikt lett förbundet som tillförordnad generalsekreterare. Joel Norlin arbetar sedan mer är tio år på Sportfiskarna med fokus på utvecklingsfrågor och leder Sportfiskarnas arbete med praktisk fiskevård längs ostkusten, bland annat med satsningen på gäddfabriker.