Puckellax invaderar älvarna efter Atlantkusten

Admin

Norska, Svenska Västkustälvar, Danska och Skottska älvar har i år invaderats av puckellaxar. Detta oroar många. De flesta länders fiskerimyndigheter uppmanar fiskare att fiska upp och ej återutsätta den invasiva fisken som ej hör hemma i våra vatten.

Laxarna har funnits i mindre mängder i älvarna som finns efter Atlantkusten men i år finns de i betydligt större mängder och längre söderut än tidigare. Laxarna härstammar från Sovjetiska utsättninga från 50-70 talet. Den svala försommaren och ett rekordår av puckellax tros vara orsaken till att de synts ovanligt ofta i år.

Du känner enklast igen puckelaxen på den fläckiga stjärtfenan. När laxen vandrar upp i älvarna och börjar få lekutsendet utvecklar laxhanarna en rejäl puckel varifrån namnet kommer.

Text Tommy Lönnebacke, Foto Damon Bungard