Förlängd fiskesäsong för odlad öring i nedre Umeälven

Admin

Pressmeddelande: 

Fisket i Umeälvens nedre del har under de senare åren fått ett kraftigt uppsving i samband med större uppvandring av lax och öring. I höst förlängs återigen fiskesäsongen för odlad öring i delar av Umeälven för att gynna fritidsfisket i älven.

Rekordåren är 2013 och 2014 då totalt 15 848 respektive 12 231 fiskar vandrade upp förbi Norrfors. I år har hittills (fram till 28 augusti) ca 11 500 fiskar passerat fisktrappan i Norrfors. Endast under rekordåren 2013, 2014 har detta antal överstigits sedan räkningen började 1960.

– Varje år upptäcker fler möjligheten till riktigt bra fiske inom cykelavstånd från Umeå stadskärna. Tidigare år har gett oss en försmak på den potential som finns i Ume–Vindelälven och intresset för fisket i älven har ökat sedan dess. Under våren och sensommaren kan fisket vara extra givande och det finns goda chanser till napp, säger Erik Spade, fiskekonsulent, Umeå kommun.

Lax- och öringssäsongen stänger normalt den 1 september i Västerbottensälvarna för att skydda den vilda fisken inför och under leken. Dispensfisket för odlad öring, 1–30 september, gäller nedre Umeälven som hör till Umeälvens Forsfiskeområde (UFFO).

Fisket gäller enbart för odlad öring

Sträckan i Umeälven, mellan regleringsdammen i Norrfors och sammanflödet vid Klabböle, är kraftigt påverkad av vattenkraftsutbyggnad. Som kompensation för skador på fisket sätter Vattenfall idag ut både lax och öring. Än så länge passerar väldigt få vilda öringar Stornorrfors och därför är den vilda öringen fredad från fiske.

Regler för fisket under dispensperioden:

 • Öringen ska vara minst 50 cm lång. Är fisken mindre ska
  • den återutsättas i vattnet
  • Du får max avliva tre odlade öringar (med bortklippt fettfena) per dygn
  • För att minimera skador på fisk som ska återutsättas ska fisket ske med hullingslös krok
  • Endast dygnskort kommer finnas tillgängliga för köp
  • Krav på återrapportering av fisket gäller (även om du inte fångat något).

  Bakgrund

  Under 1–30 september förra året gav Länsstyrelsen Västerbotten en dispens till Umeälvens Forsfiskeområde att upplåta sportfiske efter odlad öring. Intresset var stort bland de fiskande och totalt såldes 139 dagskort mellan 1–30 september. Under dispensperioden fångades 43 öringar varav 41 återutsattes. Den största öringen vägde 3,1 kg. Även i år har Länsstyrelsen utfärdat en dispens för fisket efter odlad öring inom Umeälvens Forsfiskeområde under 1–30 september.

  I vanliga fall får man fiska odlad öring i Umeälven inom Umeälvens Forsfiskeområde mellan 20 maj och 31 augusti med begränsningen att avliva max tre odlade öringar (med bortklippt fettfena). Lax får man fiska 19 juni–31 augusti.

  Fiskekort kommer finnas tillgänglig för köp från 29 augusti fisket är tillåtet först 1 september.

Mer information:

Erik Spade
fiskekonsulent
Umeå kommun
070-320 09 35
erik.spade@umea.se

Lasse Sandgren
ordförande
Umeälvens forsfiskeområde
sandgren@klabbole.se