Fiskefilm med drönare kan åter bli aktuellt

Admin

Pressrelease: Småföretagarnas Riksförbund vill så här i julhelgen berömma regeringen för att ha lyssnat på våra och andra organisationers protester mot domen med krav på tillstånd för att fotografera och filma från drönare. Effekten av domen i högsta förvaltningsdomstolen i oktober har mer eller mindre inneburit näringsförbud för flera tusen människor i branschen. Dessa fick nu en välkommen julklapp med hopp om framtiden, i och med att ett nytt förslag om undantag ska kunna gälla från och med den 1 augusti 2017.

Det regeringen har gjort är att ha skrivit en promemoria där Justitiedepartementet föreslår att ett särskilt undantag för drönare ska tas in i kameraövervakningslagen. Förslaget innebär att kravet på tillstånd tas bort och att enskildas personliga integritet i stället ska skyddas av reglerna i personuppgiftslagen. Detta betyder att den som använder kamerautrustade drönare måste vidta åtgärder för att undvika integritetskränkningar, till exempel genom att se till att användning sker för legitima ändamål och på ett öppet sätt.

Även privatpersoners användning av drönare omfattas av förslaget, däremot ska myndigheterna fortsätta att följa reglerna i kameraövervakningslagen. En utredning arbetar sedan i november 2015 med en bredare översyn av kameraövervakningslagen. Utredningen ska lämna sina förslag i juni 2017.

Förslaget i promemorian skickas nu ut på remiss till mitten av februari och föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017. Det innebär att när kravet på tillstånd hos länsstyrelsen med all sannolikhet försvinner kan utvecklingen av drönartjänster i Sverige återigen börja öka och administrationsbyråkratin på länsstyrelser runt om i landet minska.

Leif Svensson
Ordförande
Småföretagarnas riksförbund