Elva drunknade i maj

Admin

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 11 personer omkom under maj 2017 jämfört med 6 personer under maj förra året. Totalt har 37 personer omkommit 2017 genom drunkning jämfört med 45 under de första fem månaderna förra året.

2017 maj 2016
6 fritidsbåt 2
2 bad 0
3 övriga 4
11 totalt 6

Många omkomna i båtolyckor under början av 2017
Under årets fem första månader har 37 personer omkommit tillföljd av drunkning, det är åtta färre än 2016 men fortfarande en relativt hög nivå. 2016 gick det att koppla de höga siffrorna till många isolyckor 17 stycken. 2017 har omkomna i samband med isolyckor minskat något till 11 stycken, men dessvärre har fler personer förolyckats i samband med fritidsbåtsolyckor. En möjlig förklaring är att det, under våren, varit en del perioder med varmt och vackert väder samtidigt som det fortfarande varit nästan vinterkyla i vattnet.

Den bästa flytvästen är den man har på sig!
Ramlar man i vattnet från en fritidsbåt är flytväst oumbärlig. Analyser gjorda av Sjösäkerhetsrådet och Svenska Livräddningssällskapet visar att hälften av de omkomna med stor sannolikhet hade kunnat klara sig om de haft flytväst.

Related Article

Alla Artiklar

Icross 3000 & 1

Vattnet är alltid grönare (bättre) p …

  • Admin
  • 0
  • 0