Admin

Glädjande besked: ForshagaAkademin fortsätter med YHutbildningen Fiske och Jaktguide!
Idag redogjorde Myndigheten för yrkeshögskolan vilka utbildningsanordnare som beviljats platser och Forshaga Akademin fick det efterlängtade beskedet om fortsättning av yrkeshögskoleutbildningen Fiske och Jaktguide.
Beskedet är ett tydligt kvitto, både på att utbildningen behövs och på regeringens avsikt att stärka naturturismen och de gröna jobben i Sverige, säger ForshagaAkademins skolchef Per Johansson.

Utbildningen startade redan 1998 och har under årens lopp omformats och moderniserats utifrån branschernas krav. Det nära samarbetet har resulterat i att ca 90 % av de studerande får arbete efter avslutad utbildning.
Sportfiske och jaktbranscherna fortsätter att expandera och det behövs än fler kunniga medarbetare. Både Jordbruksverket och Havs och vattenmyndigheten har de senaste åren bekräftat att det finns en stor  utvecklingspotential för besöksnäringen kopplat till fiske och jakt.

ForshagaAkademin har en självklar plats som utbildningscentrum för sportfiske och jaktbranscherna. Det är bra och viktigt att de får fortsätta bedriva sin yrkeshögskoleutbildning, säger Joakim Stenberg, CEO för Svensk Sportfiskehandel och Jaktgrossisterna i Sverige.

Related Article

Alla Artiklar

Icross 3000 & 1

Vattnet är alltid grönare (bättre) p …

  • Admin
  • 0
  • 0